Fundacja „Wileńszczyzna”, działająca od 2007 roku, została założona przez absolwentów polskich uczelni pochodzących z Wilna. Jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zajmującą się wspieraniem osób o polskim pochodzeniu na Wschodzie, w szczególności na Wileńszczyźnie.

Środki finansowe przeznaczone na działalność społeczną pochodzą z grantów i dotacji rządowych oraz prywatnych darowizn przeznaczonych na cele statutowe. Podstawowym kierunkiem działania Fundacji jest współpraca z młodzieżą szkolną i akademicką w różnych dziedzinach. Od 2010 roku organizacja ta dzięki współpracy z Narodowym Bankiem Polski prowadzi duży program stypendialny, skierowany do polskiej młodzieży z Litwy oraz Kresów Wschodnich. Dotychczas poprzez ww. program stypendialny im. St. Grabskiego wsparcie otrzymało ponad pół tysiąca studentów z rocznym finansowaniem. Fundacja prowadzi też programy repatriacji i edukacyjne, wspiera polskie domy dziecka na Wileńszczyźnie oraz zabezpiecza polskie dziedzictwo narodowe na Wschodzie.

Fundacja Wileńszczyzna ma na celu popularyzację postaci pisarza i publicysty, kandydata do Nagrody Nobla, Józefa Mackiewicza wśród młodzieży. Ważne i znaczące jest zachowanie pamięci i pamiątek po pisarzu oraz propagowanie jego dorobku literackiego, by uświadamiać ludzi o konieczności krytycznego myślenia, tym samym przybliżenie wydarzeń historycznych, takich jak masowe mordy. Celem pośrednim tego projektu jest popularyzacja na Kresach Wschodnich polskiej literatury współczesnej, która niestety nie wchodzi w program edukacyjny polskich szkół na Litwie.

Fundacja „Wileńszczyzna”
ul. Kanonia 20/22 lok. 16, 00-278 Warszawa
tel. 605 643 376, fax. 228 261 720
fundacja.wilenszczyzna@gmail.com
skype: barbara.kasperska

Vilniaus Krašto Fondas,
VŠĮ Baltosios Vokės g. 5,
Juodšiliai, LT-14101 Vilniaus r. Įk.303157967

KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH
NIP: 701-00-64-264, Regon: 140943894
Nr konta: 71 1020 1097 0000 7102 0148 3734
www.wilenszczyzna.org.pl

Partner strategiczny:
Partnerzy: