Ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie drewnianego domu pisarza Józefa Mackiewicza na Litwie są kolejnym, drugim etapem realizacji prac mających na celu uchronienie przed dewastacją i bezpowrotnym unicestwieniem zabytkowego domu pisarza Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze na Litwie. Budynek jest jedynym chronionym prawem i objętym ochroną konserwatorską obiektem, bezpośrednio związanym z życiem i twórczością pisarza i publicysty.

Miejsce które jest bardzo ważne dla historii i kultury Polski może odzyskać swoje znaczenie dzięki renowacji i restauracji budynku. Właśnie tu, w letniej posiadłości Mackiewiczów, gdzie przebywał i tworzył pisarz, uznawany przez niektórych za największego polskiego prozaika XX wieku, powinno powstać miejsce upamiętniające postać artysty i idee, które propagował. Wszystkim którzy chcą poznać i zrozumieć Józefa Mackiewicza, a przy okazji również współczesną Polskę i kondycję polskich elit, należy stworzyć taką możliwość w Czarnym Borze. To tu planowane jest powstanie muzeum pisarza i jego twórczości, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, centrum naukowe dla uczniów i młodzieży akademickiej.

Drewniany dom Józefa Mackiewicza, posadowiony na działce o powierzchni 2 500 metrów kwadratowych, od kilkunastu lat ulega stopniowej dewastacji. Obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym – zwłaszcza degradacja drewnianych ścian, stropu i konstrukcji dachowej, silnie porażonej biologicznie wpływa na brak stabilności budynku.

Zaniechanie podjęcia prac, bądź ich opóźnienie może prowadzić do bezpowrotnej utraty zabytku. Ten niezwykle cenny obiekt polskiego dziedzictwa kulturowego powinien zostać odrestaurowany i udostępniony jako miejsce krzewienia polskiej kultury.

W 2014 roku zrealizowano pierwszy etap prac przygotowawczych do renowacji dworku polegający na zabezpieczeniu terenu i samego budynku.

Kolejno przystąpiono do kompleksowych działań remontowo-konserwatorskich, obejmujących prace przy fundamentach, konstrukcji ścian i stropu oraz dachu. Do 30 grudnia 2016 roku wykonano przyłącze elektryczne; przeprowadzono prace rozbiórkowe demontażowe i zabezpieczające; naprawiono i wzmocniono fundamenty; wymieniono podwaliny oraz zniszczone belki konstrukcji zrębowej; naprawiono i wzmocniono strop; wykonano remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego. Przeprowadzono także konserwację stolarki okiennej i drzwiowej z częściową wymianą elementów.

W 2016 roku zostały również przeprowadzone następujące prace konserwatorskie przy zdemontowanym szalunku: wykonano konserwację drewna oraz naprawy stolarskie; wykonano rekonstrukcję zniszczonych części szalunku; drewno zabezpieczono przeciwgrzybiczo i zaimpregnowano oraz wykonano rekonstrukcję monochromii na szalunku.

Obecnie, w 2017 roku, realizowane są prace konserwatorskie przy posadzkach parteru i piętra oraz remont komina. Prowadzone są prace przy instalacjach elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz wodociągowych i kanalizacyjnych. Wokół terenu budowane jest drewniane ogrodzenie na podmurówce.

Po przeprowadzeniu remontu i konserwacji budynku zaplanowano otwarcie Ośrodka Pracy Twórczej im. Józefa Mackiewicza – studenckiego centrum naukowego, przeznaczonego przede wszystkim dla młodzieży akademickiej, w celu propagowania literatury, historii i wymiany doświadczeń.

Grupą docelową projektu jest przede wszystkim młodzież z litewskich i polskich uczelni. Ośrodek będzie również służył okolicznym mieszkańcom oraz stanie się atrakcją turystyczną dla osób odwiedzających Wilno.

Poprzez organizowanie obchodów Polskich Narodowych Świąt i Rocznic oraz spotkań z rodakami przybywającymi do Wilna ośrodek przyczyni się do wzmocnienia polskiej mniejszości na Litwie..

Partner strategiczny:
Partnerzy: